fbpx
WEBJOKER
Wij maken internet succes....

Wat kost zoekmachineoptimalisatie?

SEO tegen onklopbare prijzen vanaf 99,- per maand.

Hoeveel kost SEO-optimalisatie van een website?

De kosten van professionele zoekmachineoptimalisatie variëren sterk, omdat het ervan afhangt of het om lokale optimalisatie gaat of om SEO voor heel Duitsland. Door de hoge uurtarieven voor de programmeurs kan worden aangenomen dat de kosten snel oplopen tot € 800 per maand. tot 2.000. 

Dankzij de unieke regiopakketten en de door WEBJOKER ontwikkelde software is het echter mogelijk geworden om al vanaf 99 per maand een goede vindbaarheid binnen een bepaalde straal van de bedrijfslocatie te garanderen.

Zonder hoogwaardige zoekmachineoptimalisatie zijn websites en webshops niet winstgevend. Dat is een bewezen feit. Het zorgt ervoor dat u zich beter kunt afvragen wat solide omzet en winst en het op peil houden van uw concurrentiepositie op internet u waard zijn. Wilt u als leek veel tijd investeren in matig succes met SEO of laat u de zeer complexe taken liever over aan professionals en zet u zich in voor de continue verbetering van uw producten en diensten en de daarbij behorende ondersteuning?

Ga in een paar stappen naar de eerste pagina

*De service is voor u geheel gratis en vrijblijvend.

De kosten van een professionele zoekmachine optimalisatie kwantificeren zonder de inspanning te weten is moeilijk en zou dubieus zijn. Ook hier is de vraag of er een nieuwe homepage gemaakt moet worden of dat het gewoon een kwestie is van het optimaliseren van een bestaande homepage.

Om überhaupt een prijs te kunnen berekenen, moet men natuurlijk weten hoeveel subpagina's de homepage heeft, want zoekmachineoptimalisatie vindt niet alleen op de homepage plaats, maar in elke afzonderlijke subpagina.

SEO: Welke termen gaan schuil achter de afkorting?

De afkorting SEO is afgeleid van de Engelse term Search Engine Optimization, wat letterlijk zoekmachineoptimalisatie betekent. De invulling als Search Experience Optimization staat al langer vast. De letterlijke vertaling is het optimaliseren van de zoekervaring. Het is echter altijd zinvol om maten uit beide varianten van de interpretatie van de afkorting te combineren. Zo behartig je zowel de technische eisen van de zoekmachines als de wensen van je potentiële klanten voor een goed gebruikscomfort van je website en je webshop.

Zoekmachineoptimalisatie door linkbuilding: wat is gratis?

Het is natuurlijk het beste als uw inhoud van zo'n hoge kwaliteit is dat de exploitanten van andere websites u vrijwillig en gratis backlinks geven. Meestal wordt dit gedaan door uw website te noemen als de bron van de verwerkte informatie. Backlinks van Wikipedia zijn nog steeds nuttig en gratis te krijgen, maar ze hebben veel van hun belang voor zoekmachineoptimalisatie verloren. Daarom moet van geval tot geval worden besloten of de moeite die het kost om een ​​artikel voor de online-encyclopedie te maken de moeite waard is of dat het zelfs mogelijk is gezien de toenemende kwaliteitseisen van de operators. De kosten die de SEO bureaus hiervoor in rekening brengen zijn afhankelijk van de grootte van het artikel.

Hoeveel kosten gekochte links met voordelen voor zoekmachineoptimalisatie?

Gekochte backlinks kunnen zeker pluspunten opleveren voor je eigen ranking. Dit vereist echter een zeer zorgvuldige selectie van partnersites. De verhouding van het aantal uitgaande backlinks ten opzichte van het totaal aantal artikelen dat daar gepubliceerd wordt, speelt een belangrijke rol. Hoe lager dit quotum en hoe beter de positie van de website, hoe duurder de gekochte backlinks zullen zijn. Voor backlinks van echt hoogwaardige sites, moet u minimaal 100 euro plannen voor een boeking van meer dan 12 maanden. In sommige gevallen zijn er toeslagen verschuldigd voor de integratie van uw foto's en afbeeldingen of de integratie van een YouTube-video die u hebt gepubliceerd. Kortom, kwaliteit boven kwantiteit hier. Het is daarom beter om een ​​hoogwaardige backlink te kopen tegen een redelijke prijs dan het risico te nemen van een rankingdowngrade met een stortvloed aan gekochte goedkope links in zoekmachineoptimalisatie!

Gratis linkuitwisselingscampagnes zijn meestal niet nuttig voor SEO!

De exploitanten van veel websites willen geld besparen op off-page optimalisatie en zoeken partners voor een gratis linkuitwisseling. Uiterste voorzichtigheid is geboden, omdat de algoritmen van Google en Co. nu dergelijke pogingen tot rangschikkingsmanipulatie kunnen herkennen. Slimme websitebeheerders en SEO-bureaus maken daarom een ​​kleine omweg. Ze regelen linkuitwisselingen met drie of vier deelnemers. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat alle betrokkenen een vergelijkbare ranking hebben en hoge eisen stellen aan de technische en inhoudelijke kwaliteit van hun websites. Voor het regelen van linkuitwisselingstransacties zijn de kosten van SEO aanzienlijk lager in vergelijking met pure linkaankopen.

Wat kan SEO nog meer kosten?

Kortom, de focus moet liggen op W3C-conforme programmering, snelle laadtijden en barrièrevrije bruikbaarheid van de website-inhoud. Daarnaast moeten websites en webshops altijd bereikbaar zijn. Goede aanbieders van servercontracten garanderen dit door webruimte ter beschikking te stellen in meerdere servercentra in verschillende regio's van de wereld. Tegelijkertijd komt deze praktijk de laadtijd ten goede door de transmissiepaden te verkorten. Hiervoor rekenen ze meestal geen extra kosten. Een must voor elke webshop en elke website is het gebruik van geldige SSL-certificaten in het belang van de veiligheid. Bijkomende kosten zijn niet noodzakelijkerwijs gemaakt, omdat bij tal van servercontracten al één of meerdere SSL-certificaten in de maandelijkse kosten zijn inbegrepen.


WEBJOKER biedt SEO tegen vaste prijzen vanaf 99 per maand.


Om onaangename verrassingen te voorkomen is het zinvol om een ​​vaste prijs af te spreken met het internetbureau dat de zoekmachine optimalisatie gaat uitvoeren. Hierbij dienen de kosten voor u als ondernemer vooraf vast te staan, zodat u achteraf geen extra, niet onaanzienlijke kosten hoeft te betalen die in de aanbieding zijn vergeten. Er moet duidelijk worden afgesproken hoeveel subpagina's moeten worden bewerkt of geoptimaliseerd. Als u het zelf niet zeker weet, wat niet ongebruikelijk zou zijn, vraag het dan aan de aannemer. Met tools kan snel worden vastgesteld hoeveel pagina's een website bij Google heeft geregistreerd.

Kostenoverzicht voor de creatie
en optimalisatie van individuele locaties

Regio I

50 onafhankelijke regionale subpagina's op een subdomein of hoofdpagina met contactpagina op 50 locaties in de straal van de klant, geoptimaliseerd voor 5-8 zoektermen uit 1 vak


Regio II

200 onafhankelijke regionale subpagina's op een subdomein of hoofdpagina met contactpagina op 200 locaties in de straal van de klant, geoptimaliseerd voor 5-8 zoektermen uit 1 vak


Regio III

500 onafhankelijke regionale subpagina's op een subdomein of hoofdpagina met contactpagina op 500 locaties in de straal van de klant, geoptimaliseerd voor 5-8 zoektermen uit 1 vak


Regio IV

Onafhankelijke regionale subpagina's op een subdomein of hoofdpagina met contactpagina op 99% van alle locaties in de staat van de klant, geoptimaliseerd voor 5-8 zoektermen van 1 handelMoet je nieuwe teksten kopen voor SEO optimalisatie of is er goede content beschikbaar?


Hier is het advies van de in te huren zoekmachine-optimizer nodig. Hij moet goed kunnen inschatten of de tot nu toe gebruikte teksten goed zijn voor de zoekmachine of dat er nieuwe content op de homepage moet komen. Hier kunt u gebruik maken van bedrijven die professionele teksten maken. Boekhouding wordt meestal gedaan door woorden. Met deze kosten moet rekening worden gehouden bij het bepalen van de prijs voor goede zoekmachine optimalisatie, want zonder goede content bereik je niet het gewenste succes.

– Uw voordeel – WEBJOKER draagt ​​ook de kosten voor nieuwe teksten.


Kosten voor zoekmachine optimalisatie worden vaak per uur gefactureerd


Men zoekt tevergeefs naar prijslijsten voor zoekmachineoptimalisatie op internet, want geen enkel internetbureau kan hier zomaar schrijven - het kost je zo en zo veel. SEO programmeurs hebben echter geen lage uurtarieven, aangezien zoekmachine optimalisatie iets te maken heeft met hersenen die je eerst moet activeren. Logische verbanden moeten worden herkend om de inhoud van een website op een zinvolle manier te structureren en ook in een leesbare vorm te brengen voor zoekmachines zoals Google. Hier moet absolute logica worden toegepast om de klant bevredigende resultaten te kunnen bieden.


Wat is belangrijk bij zoekmachine optimalisatie van de architectuur van een website?


Nogmaals, er zijn een half dozijn factoren waaraan groot belang moet worden gehecht. Op de voorgrond staat de noodzaak om de inhoud gemakkelijk toegankelijk te maken voor de crawlers van zoekmachines. De "disallow"-specificatie zou daarom indien mogelijk niet in het "robots.txt"-bestand moeten verschijnen. Als dit de crawler blokkeert, kan de inhoud van de zoekresultaten niet worden geïndexeerd omdat de crawler er niet eens naar mag kijken.

Iedereen die zich bezighoudt met zoekmachineoptimalisatie zou ook de afkorting AMP moeten kennen. AMP staat voor de Engelse term "Accelerated Mobile Pages". Hiermee kan worden voldaan aan de eisen die in 2015 met de zogenaamde "Mobilegeddon"-update zijn geïntroduceerd in de Google-algoritmen voor het sorteren van zoekresultaten voor mobiele apparaten. De AMP-standaard staat alleen beperkte HTML toe. Dit betekent dat niet alle mogelijke informatie kan worden gebruikt voor de toekenning. Hetzelfde geldt voor JavaScript en CSS.


Snelheid, URL en https zijn ook onderdeel van on-page SEO - al inbegrepen in de kosten met WEBJOKER.


Als een website wordt opgeroepen onder een domeinadres met het voorvoegsel https, betekent dit dat alle gegevens die tussen de gebruiker en de webserver worden uitgewisseld, versleuteld zijn. Dit gebeurt met behulp van SSL-technologie. Alleen websites die een geldig SSL-certificaat kunnen tonen, krijgen het https-voorvoegsel. Een andere SEO-factor om te overwegen is de configuratie van de URL. Google houdt niet van onnodige omleidingen en zogenaamde gangpagina's met pure linkverzamelingen. De integratie van advertenties met pop-ups is ook contraproductief voor SEO.

Laadsnelheid is al geruime tijd een "vaste plant" in zoekmachineoptimalisatie. Het wordt voornamelijk bepaald door de pagina-architectuur, die wordt vergezeld door andere beïnvloedende factoren. Dit omvat de gecomprimeerde overdracht van de gegevens en de beperking tot de resolutie van afbeeldingen die nodig zijn voor een optimale weergave. Op dit moment (vanaf 2018) beoordeelt Google de laadtijd als optimaal als het maximaal vier seconden duurt vanaf het oproepen van een domeinadres tot het volledig weergeven van de inhoud van een website. Maar het mag worden aangenomen dat Google hier in de toekomst steeds strengere normen zal stellen omdat de technologie en de bruikbare transmissiesnelheden blijven verbeteren.


Wees voorzichtig bij het gebruik van gratis tools voor SEO-monitoring! Goedkope prijs maar weinig succes.


Hoewel er veel gratis SEO-tools van andere providers zijn, hebben gebruikers te maken met tal van beperkingen. Een deel van de gebruikte gegevens is niet up-to-date. Elders worden Facebook-likes of Twitter-likes alleen in aanmerking genomen als ze op de homepage worden geplaatst. Voorzichtigheid is ook geboden bij het beoordelen van bijvoorbeeld de Alexa-ranking. Talloze websites registreerden hier in het najaar van 2017 een enorme terugval. Het was te wijten aan het feit dat de ranglijst daar alleen de toegangen telt van gebruikers die een speciale plug-in in hun browser hebben geïnstalleerd. Sinds de toen uitgebrachte Quantum-versie van Mozilla Firefox is activering van de plug-in niet meer mogelijk. Dit betekent dat de door Alexa verstrekte rangschikkingswaarden sindsdien aanzienlijk zijn vervormd.


Hoe de resultaten van zoekmachineoptimalisatie te controleren?


Het belangrijkste criterium voor permanente monitoring is de plaatsing in de zoekresultaten. Dit kan door de belangrijkste zoektermen in te voeren in de afzonderlijke zoekmachines. Dat zou echter zeer tijdrovend zijn. Controleren met de Google Search Console of de Webmaster Tools, die door Microsoft worden geleverd voor de Bing-zoekmachine, is veel eenvoudiger.

De Google Search Console biedt de mogelijkheid om zowel de algemene ranking als de ranking apart weer te geven voor zowel desktop computers, tablets en andere mobiele apparaten als voor specifieke periodes en landen. Of de content überhaupt interessant is voor Google, blijkt uit de ontwikkeling van indexering en het crawlbudget. Het parallelle gebruik van Google Analytics is ook interessant, hoewel om juridische redenen een speciale cookiemelding noodzakelijk is. Google Analytics geeft informatie over het gebruikersgedrag op de website. Hieruit kan bijvoorbeeld worden bepaald welke subpagina's/artikelen na aankomst via de zoekresultaten worden benaderd. Uit deze gegevens krijgen de experts voor zoekmachineoptimalisatie informatie over welke artikelen of subpagina's de meeste exits hebben.

Scroll naar boven